TextBody
Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí ứng tuyển Khu vực Số lượng Thời hạn
1 Trưởng Phòng Tài Chính Hà Nội 01 28/06/2022
2 Giám đốc Tài chính Hà Nội 01 28/06/2022
3 Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Hà Nội 01 28/06/2022
4 Trưởng Phòng Kinh Doanh Hà Nội 01 28/06/2022
5 Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Hà Nội 01 28/06/2022
6 Giám đốc dự án Hà Nội 01 28/06/2022