TextBody
Tin tức - Sự kiện

Phổ biến mô hình áp dụng truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia tại Gia Lai

13/06/2022

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai cho biết, triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Đề án 100), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 1696/KH-UBND ngày 18/8/2020 về việc thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Kế hoạch số 1696/KH-UBND).

Một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng của Đề án 100 là tổ chức triển khai thí điểm áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đối với các nhóm sản phẩm theo yêu cầu quản lý nhà nước và một trong những mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch số 1696/KH-UBND thực hiện Đề án 100 tại tỉnh Gia Lai là xây dựng khoảng 10 mô hình trở lên áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm: rau, củ, quả, cà phê, hồ tiêu, mật ong, dược liệu, lâm sản,…

Trên cơ sở đó, nhân rộng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nhằm đảm bảo nhận diện và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nông lâm sản chủ lực, đặc trưng và các sản phẩm, hàng hóa theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Tỉnh.

"Đồng thời, giúp nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất, phân phối có kiến thức về hoạt động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, sử dụng giải pháp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc", ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Gia Lai là hiện một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai Đề án 100 của Chính phủ về truy xuất nguồn gốc. Từ năm 2020, tỉnh này đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, năm 2021, Sở KH&CN Gia lai phối hợp cùng Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia triển khai 3 mô hình áp dụng truy xuất nguồn gốc: Cà phê Vĩnh Hiệp, Gạo Phú Thiện và Rau Đắc Pơ.

Các chuyên gia của Trung tâm đã có những buổi đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, HTX về MSMV, TXNG, sử dụng hệ thống TXNG cho từng mô hình cụ thể cho chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản (cà phê nhân, gạo, rau). Đến nay các mô hình đã hoàn thành và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đã triển khai áp dụng cho đối tượng của chuỗi cung ứng sản phẩm cà phê Vĩnh Hiệp, Gạo Phú Thiện, Rau Đak Pơ.

Tại Hội nghị, các chuyên gia Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đã giới thiệu và phổ biến các mô hình áp dụng Hệ thống TXNG cho chuỗi cung ứng sản phẩm Cà phê nhân, Gạo Phú Thiện, Rau Đak Pơ theo tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Với việc áp dụng các giải pháp này, doanh nghiệp/HTX có thể đưa thông tin lên hệ thống từ những khâu đầu của chuỗi sản xuất cho đến khâu đóng gói sản phẩm, vận chuyển, phân phối.

Về phía người tiêu dùng, đây là giải pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm hiệu quả, nhanh gọn. Ngoài ra, việc triển khai áp dung Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản vào doanh nghiệp/hợp tác xã sẽ thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng, liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng