TextBody
Công ty thành viên
Công ty Vi TRUSTS AG

Vi TRUSTS AG ('Virtue') là một công ty ủy thác Thụy Sĩ (STC) cung cấp đầu tư doanh nghiệp, bảo vệ tài sản, tư vấn ngân hàng và tài chính, dịch vụ ủy thác và nhiều dịch vụ tài chính phi ngân hàng khác. Virtue ("Nuôi dưỡng tương lai"™) là Nhóm Quản lý Tài sản và Đầu tư. Vi Trusts AG chủ yếu kinh doanh triển khai vốn cho phát triển kinh tế bền vững và các nỗ lực nhân đạo thông qua gia đình các quỹ dành riêng cho cơ sở khách hàng tư nhân của mình.

Thuật ngữ Đức hạnh thường được sử dụng như trong việc thúc đẩy và mang lại hiệu quả cho các giá trị, nguyên tắc và mục tiêu chung, được gói gọn trong chương trình nghị sự phát triển quốc gia của đất nước đã phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Quốc gia của Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu bao trùm của Đức Hạnh sẽ là sử dụng và quản lý vốn tài chính được đầu tư theo cách thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, phúc lợi của Mẹ Trái đất và người dân của mẹ.

Vi Trusts AG có khả năng pháp lý để giao dịch trong hầu hết các lĩnh vực dịch vụ tài chính. Đội ngũ chuyên gia cung cấp đầy đủ các dịch vụ chiến lược kinh doanh trong nước và quốc tế. Đây là cố vấn và quản lý tài sản đáng tin cậy trong các lĩnh vực đầu tư công và tư nhân, sáp nhập và mua lại, tài chính doanh nghiệp và bất động sản cho cơ sở khách hàng rộng lớn của chúng tôi bao gồm các tổ chức tài chính, tập đoàn, quỹ đầu tư tư nhân, quỹ phòng hộ, các tổ chức chính phủ và chính quyền, và các công ty quản lý tài sản với ngay cả các quyết định và giao dịch chiến lược phức tạp nhất trên nhiều lĩnh vực công nghiệp và các địa điểm toàn cầu.

LIÊN HỆ VỚI VI-TRUSTS: