TextBody
Công ty thành viên
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nguyễn Vũ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN VŨ được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2012. Hiện nay, văn phòng giao dịch của Công ty đặt tại 48 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.