TextBody
Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

     Trong bối cảnh ngành công nghệ thông tin và truyền thông không ngừng phát triển, các nhà cung cấp mạng, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà sản xuất và phát triển phần mềm cần phải tạo dựng lợi thế cạnh tranh bằng việc cộng tác với một phòng thí nghiệm và chứng nhận hàng đầu, nơi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của họ bằng chuyên môn, hiệu suất và những chuyên gia của mình.

     Micviet  Holdings cung cấp những giải pháp hàng đầu, đảm bảo những thiết bị viễn thông cũng như các dịch vụ, nội dung và chương trình ứng dụng của bạn sẵn sàng tung ra thị trường, hơn cả sự mong đợi của khách hàng của bạn. Chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ, từ việc thử nghiệm an toàn toàn cầu cho đến chứng nhận sản phẩm, qua đó giúp bạn:

  • Đẩy nhanh thời gian tiếp cận thị trường
  • Tạo dựng những hiệu suất mới
  • Giảm thiểu rủi ro, bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của bạn
  • Tuân thủ được các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế
  • Đưa đến thành công từ việc kinh doanh sản phẩm của bạn

     Micviet Holdings với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm đáng tin cậy của bạn, sẽ hỗ trợ bạn bằng những kiến thức mang tính toàn cầu tại bất cứ địa phương nào. Dù bạn hoạt động ở bất kỳ vị trí nào trong ngành công nghệ thông tin, viễn thông hay công nghiệp điện tử tiêu dùng, Micviet Holdings có thể giúp bạn nâng cao giá trị chất lượng.

     Micviet Holdings cung cấp nhiều loại dịch vụ thử nghiệm, giám định và đánh giá cho:

 
Công nghệ thông tin & Điện tử
Các dịch vụ viễn thông
Thiết bị truyền thông
 

     Được quản lý bởi những chuyên gia hàng đầu trong các phòng thí nghiệm tại hơn 100 quốc gia, các dịch vụ và giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi có thể giúp bạn phát triển thành công sản phẩm của mình.